O nás

MUDr. Vlastimil ChocenskýMUDr. Vlastimil Chocenský

Absolvent lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Vojenského výzkumného a doškolovacího ústavu J. E. Purkyně.

V roce 1985 promován doktorem medicíny.

V roce 1990 složil atestaci v oboru všeobecné praktické lékařství.

V roce 1995-1996 absolvoval kurz pracovního lékařství IPVZ s osvědčením k výkonu závodní preventivní péče.

V roce 2003 získal licenci České lékařské komory pro výkon lektora v lékařské praxi pro obor všeobecné praktické lékařství.

Od roku 1996 do roku 2010 vykonával funkci předsedy Sdružení praktických lékařů regionu Pardubice, nyní člen výboru.

Je držitelem Diplomu celoživotního vzdělávání vydaného Českou lékařskou komorou.

Od roku 2011 je držitelem akreditace Ministerstva zdravotnictví pro specializační vzdělávání lékařů v oboru Všeobecné praktické lékařství.

Je členem Čestné rady okresního sdružení České lékařské komory.

Od roku 2017 je členem akreditační komise Ministerstva zdravotnictví pro obor specializačního vzdělávání všeobecné praktické lékařství

Je pravidelným účastníkem vzdělávacích akcí pořádaných Českou lékařskou komorou a Sdružením praktických lékařů.

 

Bc. Linda HorákováBc. Linda Horáková

Absolventka Univerzity Pardubice.

Pracovala jako dětská sestra v Pardubické krajské nemocnici do roku 2008.

Je držitelkou osvědčení Ministerstva zdravotnictví k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.